loader

SONDA

Czy jesteś za wprowadzeniem zakazu aborcji?

Sojusz Lewicy Demokratycznej

Krajowy Sąd Partyjny

Sądami partyjnymi są Krajowy Sąd Partyjny oraz wojewódzkie sądy partyjne.

Sąd partyjny wybiera ze swego składu przewodniczącego i nie więcej niż dwóch wice- przewodniczących.
 
Do zadań sądów partyjnych należy rozpatrywanie:
a) spraw członków partii prowadzących działalność niezgodną ze statutem,
b) sporów pomiędzy członkami partii,
c) sporów kompetencyjnych pomiędzy władzami partii.
 
W skład Krajowego Sądu Partyjnego wchodzi 16 osób.