loader

SONDA

Czy jesteś za wprowadzeniem zakazu aborcji?

Sojusz Lewicy Demokratycznej

Ryszard Tomczyk

Ryszard Tomczyk, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego. Ukończył studia historyczne w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Szczecinie. Podczas studiów, w okresie stanu wojennego aresztowany i przetrzymywany pod zarzutem masowego kolportażu ulotek. W latach 80-tych i 90-tych XX wieku powiązany z żyjącymi jeszcze wówczas liderami popularnej przedwojennej grupy politycznej „Bunt Młodych – Polityka”, między innymi z Aleksandrem Bocheńskim, Mieczysławem Pruszyńskim, Janem Meysztowiczem, Jerzym Giedroyciem. Na początku lat 90-tych XX wieku był stypendystą Fundacji Lanckorońskich z Brzezia. W pracy naukowej zajmuje się problematyką stosunków polsko-ukraińskich oraz historią prawa i administracji. Jest kierownikiem Zakładu Badań i Analiz Wschodnich w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego. Jest autorem około stu publikacji, w tym dziesięciu książek.

Jako osoba bezpartyjna w latach dziewięćdziesiątych XX wieku dwie kadencje był wójtem gminy Bierzwnik. Z listy SLD był radnym Województwa Zachodniopomorskiego II i III kadencji, dwukrotnie zajmował stanowisko wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego, następnie wykonywał mandat posła na Sejm RP IV kadencji.  W sejmie zasiadał  między innymi w komisji śledczej do zbadania prawidłowości prywatyzacji Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółka Akcyjna. Żonaty, dwoje dzieci, dwoje wnuków.

Formularz kontaktowy

* wszystkie pola są wymagane

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J

 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R

 • S
 • T
 • U
 • W
 • X
 • Z