loader

SONDA

Czy jesteś za wprowadzeniem zakazu aborcji?

Sojusz Lewicy Demokratycznej

Czesława Christowa

Dr hab. Czesława Christowa pracuje na stanowisku profesora w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. Jest kierownikiem Zakładu Badań Systemów Transportu i Logistyki. Jako pracownik naukowo-dydaktyczny 34 lata pracowała w Akademii Morskiej w Szczecinie (dawnej Wyższa Szkoła Morska). Jest autorką ponad 170 publikacji naukowych. Zrealizowała 78 projektów naukowych. W 61 projektach pełniła funkcję kierownika interdyscyplinarnych zespołów badawczych i wdrożeniowych. Jako doktor habilitowany nauk ekonomicznych posiada udokumentowane kompetencje z zakresu gospodarki morskiej, transportu i logistyki. W szczególności zajmuje się portami morskimi, transportem morskim i śródlądowym oraz logistyką morską. Jest członkiem Polskiego Klastra Morskiego. Aktywnie uczestniczy w życiu gospodarczym, pracując na kierowniczych stanowiskach w sektorze gospodarki morskiej. Działa na rzecz rozwoju regionu zachodniopomorskiego i współpracuje z przedsiębiorstwami gospodarki morskiej. Uzyskała szereg nagród i wyróżnień, w tym 23 nagrody rektorskie, 5 indywidualnych nagród ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej oraz 1 nagrodę Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (2009). Jest matką chrzestną promu pasażersko-towarowego m/f GRYF. Posiada staż parlamentarny. W latach 2001-2005 była senatorem V kadencji Senatu RP. Jako kandydat Sojuszu Lewicy Demokratycznej uzyskała ponad 131 tyś. głosów wyborców. Pracowała w senackich komisjach: Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, Komisji Infrastruktury oraz Komisji do Spraw Europejskich. Jest członkiem SLD.

Formularz kontaktowy

* wszystkie pola są wymagane

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J

 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R

 • S
 • T
 • U
 • W
 • X
 • Z