loader

SONDA

Czy jesteś za wprowadzeniem zakazu aborcji?

Sojusz Lewicy Demokratycznej

Blogosfera

Jerzy Kotlęga: Zdrowe powietrze nie takie zdrowe

Data dodania: 2017-02-23 14:07

ZDROWE POWIETRZE NIE TAKIE ZDROWE

Zanieczyszczenie powietrza na niskiej wysokości wynika z ogrzewania domów za pomocą węgla i innych paliw stałych, często w piecach nie spełniających żadnych standardów emisyjnych. W piecach tych spala się nie tylko odpady węglowe (muł i miał), ale także zwykłe śmieci, w tym tworzywa sztuczne. Muł i miał węglowy to produkty o wysokiej zawartości siarki, chloru czy popiołu. Z powodu wysokości emisji zanieczyszczeń niska emisja jest zjawiskiem szczególnie szkodliwym – wprowadzane do powietrza  zanieczyszczenia gromadzą się wokół miejsca powstania stwarzając lokalne niebezpieczeństwo (zazwyczaj są to miejsca zwartej zabudowy mieszkalnej).

W powietrzu pojawia się wiele szkodliwych substancji, wśród których pojawiają się pyły zawieszone (w zależności od frakcji cząsteczek są to PM 10, PM 2,5 czy PM 1 – im niższa wartość tym mniejsza frakcja i tym samym większa szkodliwość) z drobinkami sadzy itp. Pył zawieszony PM 10 składa się z mieszaniny cząstek zawieszonych w powietrzu, będących zlepkiem różnych substancji. Pył zawieszony może zawierać substancje toksyczne takie jak np. rakotwórczy benzo[a]piren, metale ciężkie oraz dioksyny i furany.  Natomiast pył zawieszony PM 2,5 to bardzo drobne cząstki: o średnicy mniejszej niż 2,5 mikrometra, które mogą docierać do górnych dróg oddechowych, płuc oraz przenikać do krwi.

Wedle raportu z 2016 Światowej Organizacji Zdrowia, 33 z 50 najbardziej zanieczyszczonych miast Unii Europejskiej leży w Polsce. Z nadzieją obserwuję rosnące zainteresowanie mieszkańców i mediów problemem zanieczyszczenia powietrza. Zauważyłem, że wśród mieszkańców województwa zachodniopomorskiego  rośnie świadomość zagrożenia, jakie niosą za sobą pyły i inne substancje chemicznie zawieszone w powietrzu – a jest ono olbrzymie. W internecie dostępne są doniesienia wskazujące na związek cząstek PM 2,5 i PM 10 z większością powszechnie znanych schorzeń. Są wśród nich choroby układu oddechowego, sercowo-naczyniowego, nowotwory, alergie.

Niemal codziennie widzę budynki, z których wydobywają się znacznie większe ilości gęstego, żółtego, drażniącego dymu niż z sąsiednich domów. Coraz częściej bardzo uciążliwe staje się wietrzenie mieszkania lub choćby pozostawienie rozszczelnionego okna zwłaszcza w godzinach popołudniowych i wieczornych kiedy czuć drażniącą woń spalenizny.  Czasami mam wątpliwości czy w części gospodarstw domowych spalane są dozwolone prawem substancje. 

Wzmożone poruszenie medialne i rosnąca świadomość na temat smogu powinny skłaniać do intensywnych działań mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku.

Uważam, że artykułowana medialnie, ponadpartyjna wola walki ze szkodliwym smogiem powinna zostać jak najszybciej przekuta w konkretne decyzje, za którymi pójdą środki finansowe. Obawiam się, że pozostawienie tego tematu samego sobie spowoduje, że za rok obudzimy się z jeszcze większym zanieczyszczeniem, a bogatsi będziemy jedynie np. o wiedzę… ile mamy pieców na terenie danej gminy.

Zmasowane kontrole trzeźwości kierowców nie budzą większych wątpliwości, gdyż przeważa tutaj interes społeczny i nasze bezpieczeństwo. Podejrzewam, że statystycznie więcej zgonów w Polsce spowodowanych jest smogiem niż wypadkami z udziałem nietrzeźwych kierowców. Tak więc również w przypadku zanieczyszczenia powietrza interes społeczny i nasze zdrowie nakazuje podjęcie niezwłocznych działań…     

                                                                                                     Jerzy Kotlęga

Zobacz profil polityka: Jerzy Kotlęga

Komentarze