loader

SONDA

Czy jesteś za wprowadzeniem zakazu aborcji?

Sojusz Lewicy Demokratycznej

Blogosfera

Poznaj naszego europosła - Bogusław Liberadzki

Data dodania: 2017-07-02 14:37

Bogusław Liberadzki jest już trzecią kadencję europosłem z naszego regionu. Zachęcamy do zapoznania się z profilem prof. Liberadzkiego!

-Po ukończeniu LO im. Fryderyka Chopina w Sochaczewie w 1966 roku, podjął studia w Szkole Głównej Handlowej na Wydziale Handlu.

-W 1969 roku z programem AIESEC wyjechał do Jugosławii.

-W 1970 roku ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie uzyskując tytuł magistra ekonomii.

-W 1973 roku odbył trzymiesięczny staż w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Bratysławie.

-W 1975 roku obronił pracę doktorską, w 1981 pracę habilitacyjną.

- W latach 1986-1987 był stypendystą Uniwersytetu Illinois.

-Od 1998 roku jest profesorem na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu Akademii Morskiej w Szczecinie.

-W 1999 roku uzyskał tytuł profesora nauk ekonomicznych, a od 2006 roku jest profesorem zwyczajnym.

-W latach 1986-89 pełnił funkcję Dyrektora Ośrodka Badawczego Ekonomiki Transportu.

-Między 1988 a 89 przewodniczył grupie "Ekonomiki i trendów rozwoju transportu" w Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ w Genewie.

-Od 1989 do 1993 roku był Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Transportu i Gospodarki Morskiej odpowiedzialnym za budżet, finanse, współpracę międzynarodową i lotnictwo cywilne.

-Od 1994 roku jest członkiem Komitetu Transportu PAN oraz zasiada w Radzie Naukowej Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie.

-W latach 1993-97 pełnił funkcję Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej.

-Od 2001 r. jest Kierownikiem Katedry Transportu SGH.

-W latach 1997-2004 był posłem na Sejm RP. Wiceprzewodniczył Komisji Infrastruktury oraz zasiadał w sejmowej Komisji Europejskiej.

-Od 1 maja 2004 roku jest posłem w Parlamencie Europejskim. Zasiada w Komisji Transportu i Turystyki oraz jest wiceprzewodniczącym Komisji Kontroli Budżetowej.

Od stycznia 2012 jest członkiem Prezydium PE oraz członkiem Kolegium Kwestorów PE. Ponadto jest członkiem Delegacji UE - Japonia oraz członkiem zastępcą w delegacji ds. stosunków z krajami Półwyspu Arabskiego. 
-W 2008 r. wybrany w Parlamencie Europejskim Posłem Roku za aktywność i skuteczność w dziedzinie Transport. 
- W 2012 roku został ponownie wybrany członkiem Prezydencji Partii Europejskich Socjalistów. W tym samy roku wybrany również na Wiceprzewodniczącego Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
Odznaczony medalem im. Komisji Edukacji Narodowej oraz Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi. Specjalizuje się w dziedzinie ekonomiki transportu, polityki transportowej i europejskich systemów transportowych. Jest autorem i współautorem wielu publikacji krajowych i zagranicznych, prac badawczych oraz książek, w tym takich pozycji jak "Uwarunkowania rozwoju systemu transportowego Polski", "Liberalizacja i deregulacja transportu w Unii Europejskiej", "Transport- popyt, podaż, równowaga", czy "Ekonomiczne problemy funkcjonowania transportu w USA i wnioski dla systemu transportowego Polski".

W 2014 roku ponownie został wybrany posłem do Parlamentu Europejskiego.

Od 2017 roku pełni funkcję wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego.

Więcej informacji:

http://www.liberadzki.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=27&Itemid=24&lang=pl

Kontakt

http://www.liberadzki.pl/index.php?option=com_contact&view=contact&id=2&Itemid=20&lang=pl

Komentarze