loader

SONDA

Czy jesteś za wprowadzeniem zakazu aborcji?

Sojusz Lewicy Demokratycznej

Blogosfera

Amadou Sy: O środkach unijnych...

Data dodania: 2013-10-02 20:04

Czy podmioty (różnego typu) powiatu stargardzkiego wykorzystują środki Unii Europejskiej do realizacji projektów rozwojowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (RPO WZ)?

W zasadzie odpowiedź na powyższe pytanie jest tak, z wyjątkiem jednej gminy na terenie której, do końca września 201 3r. nie zrealizowano żadnego projektu w ramach RPO WZ.

Zakres zrealizowanych projektów w powiecie stargardzkim obejmuje różne dziedziny inwestycyjne. Wystarczy przejechać się po obszarze powiatu , żeby dać sobie sprawę z tego jak nasze  podmioty gospodarcze, organizacje pozarządowe  i samorządy korzystają z szansy rozwoju dzięki dotacjom unijnym. Wiadomo, inwestycje pro-rozwojowe podejmowane przez samorządy mają decydujące znaczenie dla rozwoju gmin i powiatu. Tak jest w mniejszych gminach, gdzie głównym beneficjentem środków w ramach RPO WZ jest sama gmina. W sumie w powiecie stargardzkim do końca września 2013 r. dofinansowano 81 projektów na kwotę 137 606 807,18 zł. Kwota ta obejmuje również inwestycje zrealizowane przez samorządy.

Chcąc dokonywać porównania stopnia wykorzystania środków przez beneficjentów z naszego powiatu (zdolność pozyskania środków unijnych w ramach RPO czy skuteczność) to wtedy wyłania się bardzo ciekawy obraz. Jeżeli przyjmujemy jako wskaźnik porównawczy wartość dofinansowania projektów w obszarze danej gminy na głowę mieszkańca tejże gminy (wartość dofinansowania przypadająca na ilość mieszkańców), to wynik jest zaskakujący (patrz tabelę poniżej). Komentarz zostawiam czytelnikom.

Wyjaśnić należy, iż beneficjent realizując dany projekt musi, nie tylko zapewnić wkład własny, ale posiadać środki na realizację całego przedsięwzięcia, przed otrzymaniem refundacji. Abstrahuję od tego, że istnieją opcje otrzymania zaliczek lub pewnych form finansowania wyprzedzającego kosztów kwalifikowalnych (np. dla samorządów). Generalnie, aktywność podmiotów w mniejszych gminach
w zakresie pozyskania dotacji unijnej, jest niezła, biorąc pod uwagę fakt, iż realizacja zadań inwestycyjnych w ramach środków unijnych wymaga ogromne czynności organizacyjne (projektowanie, wnioskowanie, realizacja i rozliczenie).

Warto dodać, iż podmioty gospodarcze oraz samorządy mogły korzystać w różnym stopniu
z innych środków w ramach innych programów operacyjnych funkcjonujących w kraju np. INTERREG, PROW, POIG, POIŚ, itp.

Stan na dzień 02.10.2013 r.

 

 

 

Gmina

Dofinansowanie*

Ilość projektów

Liczba   mieszkań-

ców**

Dofinansowanie per capita (zł/1 mieszkaniec)

Chociwel

7 177 711,57 zł

4

6088

1 178,86 zł

Dobrzany

2 649 834,00 zł

3

5051

524,58 zł

Dolice

0,00 zł

0

8123

0,00 zł

Ińsko

10 188 434,95 zł

5

3568

2 855,50 zł

Kobylanka

17 120 666,70 zł

4

4415

3 877,26 zł

Marianowo

2 999 400,00 zł

1

3200

937,31 zł

Stara Dąbrowa

4 567 812,58 zł

1

3659

1 248,26 zł

Stargard Szczeciński gmina

21 007 790,47 zł

10

12200

1 721,95 zł

Stargard Szczeciński - miasto 

65 541 936,20 zł

49

69 966

936,77 zł

Suchań

6 353 220,71 zł

4

4322

1 469,97 zł

Razem

137 606 807,18 zł

81,00

120594,00

Średnia

1 141,08 zł

* Dane ze strony internetowej http://projektyrpo.wzp.pl/powiat/powiat-stargardzki

** średnia liczba mieszkańców                                                                                                                 

         Amadou Sy, radny Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim                    

 

Zobacz profil polityka: Amadou Sy

Komentarze