loader

SONDA

Czy jesteś za wprowadzeniem zakazu aborcji?

Sojusz Lewicy Demokratycznej

Ostatnie wydarzenia

Profesor Iwiński pisze do premiera o utrzymaniu wyższej stawki VAT

dodano 2013-09-25 14:28 w kategorii: Kraj

Interpelacja w sprawie (nie)konstytucyjności zapowiedzi rządu utrzymania do końca roku 2016 wyższych stawek podatku VAT.
 
Szanowny Panie Premierze! Kierowana przez Pana Rada Ministrów podjęła decyzję podniesienia podatku od wartości dodanej (VAT) od 1 stycznia 2011 r. z 22 do 23% (i z 7 do 8%). Zarazem w odnośnej ustawie znalazł się zapis, że 1 stycznia 2014 r. podwyższone stawki powrócą do poprzedniego poziomu. Tymczasem Ministerstwo Finansów i wielu innych przedstawicieli rządu zapowiedziało utrzymanie obecnie obowiązujących stawek do końca roku 2016, argumentując takie stanowisko trudną sytuacją budżetu państwa polskiego.
 
Wielu prawników, a podejście to zdaje się podzielać również Rządowe Centrum Legislacji, uważa że takie rozwiązanie może naruszać Konstytucję RP z 2 kwietnia 1997r. Łamanie przez ustawodawcę swoistego przyrzeczenia zawartego w ustawie może być bowiem uznane za naruszenie zasady bezpieczeństwa prawnego i pewności prawa, która stanowi jeden z fundamentów demokratycznego państwa prawnego. W tym kontekście należy przywołać art. 2 ustawy zasadniczej, iż „Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej”. Argumenty o równowadze budżetowej wydają się w tym kontekście wtórne.
 
Biorąc pod uwagę, że chodzi o kluczowy problem społeczno-ekonomiczny (poziom VAT w znaczącym stopniu rzutuje na koszty utrzymania obywateli) pytam Pana premiera, czy rząd odstąpi od proponowanego rozwiązania, czy też skorzysta Pan z art. 191 Konstytucji RP i zwróci się w tej sprawie do Trybunału Konstytucyjnego?
 
Z wyrazami szacunku
/-/ Tadeusz Iwiński
Poseł na Sejm RP


Komentarze

Wydarzenia

Strony
wojewódzkie
SLD

Wybierz na mapie województwo, aby przejść dalej.