loader

SONDA

Czy jesteś za wprowadzeniem zakazu aborcji?

Sojusz Lewicy Demokratycznej

Ostatnie wydarzenia

Miller: Premier powinien zająć stanowisko w sprawie działań Watykanu

dodano 2012-06-22 08:20 w kategorii: Kraj

 

Do: 
Pan Donald Tusk 
Prezes Rady Ministrów 
 
Szanowny Panie Premierze, 
 
W związku z informacjami docierającymi do nas z przygotowań do Konferencji ONZ ws. Zrównoważonego Rozwoju Rio+20 dotyczącymi podjętych przez Watykan starań o wyeliminowanie z porządku obrad punktów dotyczących dostępu do zdrowia reprodukcyjnego i kontroli populacji zwracamy się do Pana Premiera z pytaniem – jakie będzie stanowisko Polski w tej kwestii. 
 
Prawa reprodukcyjne są częścią powszechnych praw człowieka, przysługujących każdemu mieszkańcowi naszej planety, bez względu na płeć, wiek, status społeczny i ekonomiczny, a także miejsce urodzenia. Ich nierespektowanie, w szczególności blokowanie dostępu do zdrowia reprodukcyjnego, nowoczesnych metod planowania rodziny oraz utrudnianie korzystania z możliwości bezpiecznej i legalnej aborcji jest jedną z dramatycznych w skutkach form dyskryminacji kobiet ze względu na płeć. Jest najważniejszą przyczyną zgonów kobiet na świecie. Z powodu braku dostępu do praw i zdrowia reprodukcyjnego oraz z powodu przemocy wobec kobiet, co roku umiera ich więcej niż ginie na skutek konfliktów zbrojnych. Blokowanie przez Stolicę Apostolską, ze względów światopoglądowych dostępu do antykoncepcji poprzez uniemożliwianie stosowania prezerwatyw stało się także, co wielokrotnie już udowadniani, podstawową przyczyną rozwoju epidemii HIV i nasilenia się liczby zachorowań na inne choroby przenoszone drogą płciową, szczególnie w krajach afrykańskich. Naukowcy mówią wręcz o „umierającej z tego powodu Afryce”.
 
Panie Premierze, dokumenty światowych konferencji dotyczących praw kobiet i zwalczania dyskryminacji z powodu płci dobrowolnie i bez wyłączeń podpisane i ratyfikowane przez Polskę, wielokrotnie i mocno potwierdzały, że realizowanie praw kobiet, w tym praw reprodukcyjnych jest zobowiązaniem rządów. Stworzenie możliwości dostępu do ich realizacji jest jednym z warunków zrównoważonego rozwoju, stanowiącego gwarancję poprawy sytuacji ekonomicznej i społecznej połowy ludzkości.
 
Informacje o możliwości zablokowania przez Watykan usunięcia z agendy i dokumentów mającej się rozpocząć 20 czerwca br. kolejnej światowej Konferencji kwestii praw i dostępu do zdrowia reprodukcyjnego zaalarmowały opinię publiczną. 15 czerwca zaprotestowało w tej sprawie brytyjskie Królewski Towarzystwo Naukowe wraz z koalicją naukowców ze 105 akademii naukowych z całego świata. Naukowcy alarmując opinię publiczną o zagrożeniu, którego powodem są jedynie względy religijne i chęć podporządkowania praw ludzi wymogom jednej religii, podkreślają, że „ślepota i nieuwzględnianie dzisiaj kwestii nadmiernego rozrostu populacji oraz galopującej konsumpcji może mieć potencjalnie katastrofalne skutki dla dobrostanu człowieka”.
 
Panie Premierze, sprawa jest ważna i polska opinia publiczna ma prawo do informacji, jak w tej kwestii zachowa się reprezentująca nasz kraj delegacja rządowa. Czy Polska stanie po stronie postępu i praw dla wszystkich, czy wzmocni stanowisko tych, dla których względy ideologiczne są ważniejsze niż zdrowie, pomyślność i rozwój wszystkich ludzi?
 
Dlatego, w przededniu Konferencji zwracam się do Pana z tymi pytaniami i prośbą o pilną na nie odpowiedź.
 
 
Z wyrazami szacunku,
 
 
Leszek Miller
 
 
Warszawa, 19 czerwca 2012 r. 


Komentarze

Wydarzenia

Strony
wojewódzkie
SLD

Wybierz na mapie województwo, aby przejść dalej.